கோவை வெற்றி விழா நிகழ்ச்சிகள்

கோவை வெற்றி விழா நிகழ்ச்சிகள் நடந்து முடிந்த ஆறாவது சங்க அங்கீகார தேர்தலில், தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக, அகில இந்திய அளவில் BSNL ஊழியர் சங்கம் வெற்றி பெற்றதை ஒட்டி, தமிழ் மாநிலச் சங்கத்தின் சார்பில், கோவை மாநகரில், பிரதான தொலைபேசியகத்தில் பிரம்மாண்டமான முறையில்,...