ஓரியண்டல் பேங்க் ஆப் காமெர்ஸ் வங்கியுடன் BSNL ஊழியர்களுக்கான பல்வேறு கடன்கள் கொடுப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து ஆகியுள்ளது.

BSNL Employees Union Nagercoil