ஆகஸ்ட் 3 புது டெல்லி கருத்தரங்கத்கிற்கு நமது மாவட்டத்திலிருந்து

தோழர் C.பழனிச்சாமி கலந்து கொள்கிறார்.

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/august.pdf”]