மத்திய தொழிற்சங்கங்களின் தேசியகருத்தரங்கம் :மத்திய அரசின் கொள்கைகளுக்கு எதிரக போரட முடிவு செய்துள்ளது.

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/224_cir77.pdf”]