பண்டிகைக் காலம் நெருங்கிவிட்டது. அரசின்கொள்கையால் வெங்காயமும்,பெட்ரோலும்,தங்கமும்

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/228_cir%2078.pdf”]