தமிழ் மாநிலச் சங்க சுற்றறிக்கை

  நிலக்கரித்துறையின் 5 சதவிகத பங்குகள் விற்பனை செய்வது என்ற மத்திய அரசாங்கத்தின் முடிவிற்கு எதிராக நிலக்கரித்துறையில் உள்ள அனைத்து ஐந்து சங்கங்களும் செப்டம்பர், 23 முதல் மூன்று நாட்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளன.       [gview...

பணிநிரந்தரம் செய்யவலியுறுத்தி தொடர்போரட்டம்

எண்ணெய் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் அனைவரையும் நிபந்தணையின்றி பணிநிரந்தரம் செய்யவலியுறுத்தி தொடர்போரட்டம்       [gview...