தமிழ்நாடு தலைமை பொது மேலாளர் அவர்கள் கீழ்கண்ட தலைப்புகளில் ஊழியர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டுள்ளார்கள்

 

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/cgm.pdf”]