எண்ணெய் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் அனைவரையும் நிபந்தணையின்றி பணிநிரந்தரம் செய்யவலியுறுத்தி

தொடர்போரட்டம்

 

 

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/e%205%2026082013.pdf”]