இ.எஸ்.ஐ. ஸ்மார்ட் கார்டு மூலம் இந்தியா முழுவதும் சிகிச்சை பெறலாம்

இந்தியா முழுவதும் உள்ள இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவ மனை களில் சிகிச்சை பெற்று கொள்ளலாம். இந்த ஸ்மார்ட் கார்டை அனைவரும் கண் டிப்பாக வாங்கிக் கொள்ள...