ஓய்வூதிய நிதியும் இனி கூட்டுக் கொள்ளைக்கே

மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ரயில்வே ஊழியர்களின் ஒட்டு மொத்த ஓய் வூதிய நிதியை கார்ப்பரேட்களின் கூட்டுக் கொள்ளைக்கு...