மாநிலசெயற்குழு முடிவுப்படி தியாகிகள் தினத்தன்று அனைத்து கிளை களிலும் பொதுக்குழுக்கூட்டம் நடத்துவது,29/09/13 வேலைநிறுத்தப்போராட்ட

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/ngc.pdf”]