கரூர் தமிழ்நாடு செய்தித் தாள் மற்றும் காகித ஆலை ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட் டத்தில் ஈடுபட்டனர்

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/28years.pdf”]