அக்டோபர் 3 சர்வதேச நடவடிக்கை நாள்

உலகம் முழுவதும் பெருநிறுவனங்களுக்கு ஆதரவான, உழைக்கும்வர்க்கத்திற்கு எதிரானகொள்கைகள் அமுல்படுத்தப் படுவதால் [gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/262_wftu.pdf”]  ...