வேறு மாநிலத்துக்கு மாறிச் சென்றாலும் mnp வசதி

ஒரு வாடிக்கையாளர் வேறு மாநிலத்திற்கு மாறிச் சென்றாலும் செல்போன் எண்ணை மாற்றாமல் அப்படியே தக்கவைத்துக் கொள்ளும் வசதி இன்னும் ஆறு மாதங்களுக்குள் அறிமுகமாகிறது. இந்த வசதியை ஏப்ரல் மாதத்திற்குள்       [gview...