தமிழ்நாடு தொலைத் தொடர்பு ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் மாநில மாநாடு நாகர்கோவிலில் அக்டோபர் 1, 2 தேதிகளில்

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/thtcwu5.pdf”]