பயங்கரவாதத்தின் வேர்கள்

20-ம் நூற்றாண்டில் பயங்கரவாதம் ஏகாதிபத்தியத்தின் உருவாக்கமாகத்தான் இருந்தது. 1980-களில் ஆப்கனுக்கு எதிராக சோவியத் ரஷ்யாவின் படையெடுப்பை ஒட்டி பாகிஸ்தானில் உருவான [gview...

வெனிசுலாவில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் அதிகரிப்பு

லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான வெனிசுலாவில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் மாதத்திற்கு ரூ.20ஆயிரமாக   [gview...