சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தை தனி யார்மயமாக்குவதைக் கண்டித்து போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/mmm%20(2).pdf”]