லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான வெனிசுலாவில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் மாதத்திற்கு ரூ.20ஆயிரமாக

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/vain.pdf”]