ஏர்டெல் மற்றும் ஐடியா செல்லுலார் நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டு அழைப்புகளுக்கான செல்போன் கட்டணத்தை உயர்த்தி உள்ளன.