மாவட்டச் செயற்குழு கூட்ட முடிவுகள்

BSNLEU  நாகர்கோவில் மாவட்டச் செயற்குழு கூட்டம் 17.10.2013 அன்று, தொலைபேசியகத்தில், மாவட்டத் தலைவர் தோழர். B. கணபதியா பிள்ளை அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.   [gview...