இந்தியாவில் 3ல் 2 கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுகின்றன 
சர்வதேச நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் தகவல்

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/mlc.pdf”]a>