எம்.என்.பி. வசதி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 10 கோடியாக உயர்வு

எம்.என்.பி. வசதி அறிமுகமான பின் ஜி.எஸ்.எம். தொழில்நுட்பத்தில் செல்போன் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் பெரிதும் பயன் பெற்று வருகின்றன. ஏனென்றால், ஜி.எஸ்.எம். செல்போன்களில், வேறு ஒரு   [gview...