எம்.என்.பி. வசதி அறிமுகமான பின் ஜி.எஸ்.எம். தொழில்நுட்பத்தில் செல்போன் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் பெரிதும் பயன் பெற்று வருகின்றன. ஏனென்றால், ஜி.எஸ்.எம். செல்போன்களில், வேறு ஒரு

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/mnp.pdf”]