அமெரிக்காவின் உளவுப்பிரிவு நடத்திய உலக நாடுகளின் தலைவர்களின் டெலிபோன் பேச்சு ஒட்டுக்கேட்பு மற்றும் உளவு[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/phone.pdf”]