கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு- மாவட்ட ஆட்சியருடன் சந்திப்பு

நமது மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து BSNL ஊழியர்கள்-அதிகாரிகள் சங்கங்கள் சார்பாக, கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு கன்வீனர் தோழர். ரோஸ் சிரில்   [gview...