மாவட்டச் சங்கம் நிர்வாகத்துடன் பேட்டி

நமது மாவட்டச் சங்கத்தின் சார்பில், தலைவர். தோழர். B. கணபதியாபிள்ளை, செயலர் தோழர். K. ஜார்ஜ், உதவிச் செயலர் தோழர். P. ஆறுமுகம் ஆகியோர் 14.11.2013 அன்று பொது மேலாளரோடு பேட்டியில், பின்வரும் பிரச்னைகள் குறித்து விவாதித்துள்ளனர்.   [gview...

கிருஷ்ணய்யர்: கடைக்கோடி இந்தியருக்கும் நீதி

உச்ச நீதிமன்றத்தில் கிருஷ்ணய்யர் வழங்கிய பல தீர்ப்புகள் ஏழைகளுக்கு அனுசரணையாக இருந்தன. இக்காலத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சாமானிய மக்கள் எழுதிய கடிதங்கள்கூட சில சமயம்   [gview...