குமரி மாவட்ட BSNL பணியாளர் கூட்டுறவு சிக்கன நாணய சங்கத்தின் (தக்கலை சொஸைட்டி) மகாசபை கூட்டம்  15.11.2013  காலை 10.30 மணிக்கு, [gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/THK%20SOC.pdf”]