கிளை பிரச்சனைகள் விவாதிக்கப்பட்டது. கிளைச்செயலர், பொருளாளர் உட்பட 25 தோழர்கள் கலந்து  கொண்டார்கள்.

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/bsnleungcp.pdf”]