1980 களில் டெலிகிராப்மேனாக நியமனம் பெற்ற சில தோழர்கள் 2001 மற்றும் 2002 ஆம் ஆண்டுகளில் டெலிகாம் மெக்கானிக்குகளாக பதவி உயர்வு