டிசம்பர் 2013 ஒருநாள் வேலை நிறுத்தம்

மத்திய அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் தனியார் மயக் கொள்கையை எதிர்த்தும், உடனடியாக நியாயமான ஊதிய உயர்வு கோரியும் இந்தியாவிலுள்ள 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட வங்கி ஊழியர்களும், அதிகாரிகளும்  டிசம்பர் 19  அன்று ஒருநாள் வேலை நிறுத்தம்  செய்ய.முடிவு செய்துள்ளனர் [gview...