மத்திய அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் தனியார் மயக் கொள்கையை எதிர்த்தும், உடனடியாக நியாயமான ஊதிய உயர்வு கோரியும் இந்தியாவிலுள்ள 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட வங்கி ஊழியர்களும், அதிகாரிகளும்  டிசம்பர் 19  அன்று ஒருநாள் வேலை நிறுத்தம்  செய்ய.முடிவு செய்துள்ளனர்

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/Bank%20strike%2019-12-2013.pdf”]