சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்-சந்துரு,ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி

கிறிஸ்தவத்திலிருந்து இந்துவாக மாறிய தலித் ஒருவர், பட்டியலினத்தவர் என்று சாதிச் சான்றிதழ் கோரினார். தகவல் அறியச் சென்றிருந்த  [gview...