பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தை கூறுபோட முயற்சிக்கும் கனவை தகர்ப்போம்

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தை கூறுபோட முயற்சிக்கும் தனியார் நிறுவனங்களின் கனவை தகர்ப்போம் பி.அபிமன்யு பணிநிறைவு பாராட்டு விழாவில் தலைவர்கள் பேச்சு [gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/Ab12.pdf”]...