தலைநகர்  புது டெல்லியில் 2013  கடந்த இரண்டு மாதங்களில்  சுமார் 400   அடையாளம் தெரியாத உடல்கள் கண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளன என   “சாம்”  என்ற ஒரு தன்னார்வ[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/ithu%20thaan%20inthiyaa.pdf”]