தனியார் துறையைச் சேர்ந்த வல்லுநர்கள், விரைவில் பொதுத் துறை நிறுவனங்களுக்கு தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கவுள்ளனர்.  மத்தியில் பொறுப்பேற்றுள்ள புதிய பா.ஜ.க. அரசு,

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/private%20cpsu.pdf”]