அரசு நிறுவனங்களில் 25% பங்கு பொதுமக்களுக்கு ஒதுக்கீடு-

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/SEBI.docx”] பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பொதுமக்களின் பங்களிப்பு 25 % அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரையை பங்கு பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி)...