மாவட்டச் செயற்குழுக் கூட்டம்

மாநிலதுணைச் செயலர் தோழர் C.பழனிச்சாமி பணிஓய்வு பாராட்டு விழா,சேவைகருத்தரங்கம்04/08/2014 அன்று BSNLEU,TNTCWU இணைந்து [gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/DI.pdf”]...