மாநில நிர்வாகத்திற்கு கால அவகாசம் வேண்டி ஆகஸ்ட் 8 பாடை கட்டி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஆகஸ்ட் 14க்கு தள்ளி வைப்பு

 

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201408071407391825258.pdf”]