டீலாய்ட் கமிட்டியின் நாசகர பரிந்துரைகளை எதிர்த்து 12.08.2014 அன்று ஆர்ப்பாட்டம் – FORUM முடிவு.

 

 

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201408101407655164431.pdf”]