மருந்து ஆராய்ச்சி அந்நியரை அணுகும் இந்தியக் கம்பெனிகள்

    மருந்து ஆராய்ச்சி அந்நியரை அணுகும் இந்தியக் கம்பெனிகள் மும்பை, ஆக. 29-அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்பதால் மருந்துகள் குறித்த ஆராய்ச்சிகளை அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாக இந்திய தனியார் மருந்துக் கம்பெனியின் வட் டாரங்கள்...