மங்கள்யான் வெற்றி

  மங்கள்யான் வெற்றிக்கு உழைத்திட்ட அடிமட்ட தொழிலாளர்கள் முதல் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் வரை அனைவரையும்  BSNL ஊழியர் சங்கம் மனமார வாழ்த்துகிறது. பாராட்டுகிறது.   [gview...