இந்தியாவில் மிகப்பெரும் பொதுத்துறை நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல்

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/modi.pdf”]