மங்கள்யான் வெற்றிக்கு உழைத்திட்ட அடிமட்ட தொழிலாளர்கள் முதல் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் வரை அனைவரையும்  BSNL ஊழியர் சங்கம் மனமார வாழ்த்துகிறது. பாராட்டுகிறது.

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201409251411608734139.pdf”]