நாகர்கோவில் மாவட்டத்தில் சுமார் 5 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/BSNLcsc.pdf”]