ஆர்ப்பாட்ட போராட்டம்

BSNL ஊழியர் சங்கம் தமிழ் நாடு தொலை தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கம் நாகர்கோவில். 629 001             நமது மாவட்டத்தில் 01-11-2014 முதல்  House keeping and General Service  க்கான  பணியை Malli Security Services  என்ற சென்னை நிறுவனம். டெண்டர் எடுத்துள்ளது.  சுமார் 150...

அரசு பங்கு விற்பனை தொடரும்

கோல் இந்தியா நிறுவனத்தில் 10 சதவீத அரசாங்கத்தின் பங்குகள் வெள்ளிக்கிழமை விலக்கிகொள்ளப்பட்டன. இந்த பங்கு விற்பனை வெற்றி அடைந்ததை அடுத்து மேலும் சில பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகள் பிப்ரவரி மார்ச் மாதத்தில் விலக்கிகொள்ளப்படும் என்று தெரிகிறது. இந்த இரு மாதங்களில்...