பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் அதிகாரிகள் கூட்டமைப்பு சார்பில் சென்னையில் “பிஎஸ்என்எல்-ஐ காப்போம் தேசத்தை காப்போம்’’

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/JAC%20che.pdf”]