வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம் !

உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் இப்பிரச்னையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் 11.2.2015 அன்று நமது மாவட்டச் சங்கம் கடிதம் கொடுத்துள்ளதோடு, மாநிலச் செயலரின் கவனத்துக்கும் கொண்டு சென்றுள்ளது.        [gview...