உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் இப்பிரச்னையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் 11.2.2015 அன்று நமது மாவட்டச் சங்கம் கடிதம் கொடுத்துள்ளதோடு, மாநிலச் செயலரின் கவனத்துக்கும் கொண்டு சென்றுள்ளது.   

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/BSNL%20EMPLOYEES%20UNIO1.pdf”]