தமிழ் நாடு தொலை தொடர்பு தொழிலாளர் சங்கம்

நாகர்கோவில் மாவட்டச்சங்கம்

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/tntcwu_17.pdf”]

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/tntcwu_18.pdf”]

BSNL Employees Union Nagercoil