பொது மக்கள் சேவைத் துறைகளை தனியார்மயமாக்குவதை எதிர்த்து போராடுவோம் ! சேவைத் துறை தொழிற்சங்கங்களின் (TUIPS) 12- வது சர்வதேச மாநாட்டின் சரித்திர பிரசித்தி வாய்ந்த அறைகூவல் !

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201502191424366491735.pdf”]